Πουλερικα

Τα πουλερικά μας σιτίζονται και αναπτύσσονται με τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και σφάζονται στην ηλικία των 4-6 μηνών όταν έχουν φτάσει τα 1,8 έως 2 με 2.5 κιλά τα θηλυκά (κότες) και τα 3 κιλά τα κοκόρια.