Χοιρινό

Τα χοιρινά μας είναι «γδαρτά» και όχι «μαδητά», δηλαδή μετά την σφαγή του ζώου αυτό γδέρνεται και δεν ζεματίζεται με βραστό νερό για να βγει το δέρμα του, έτσι τα κρέατά μας δεν έχουν υποστεί καμιά κατ’ αρχήν θερμική επεξεργασία.

Η ράτσα τους προέρχεται από την ΕΦ, μια φάρμα που βρίσκεται στη Σεβαστή Πιερίας και ασχολείται με την αναπαραγωγή και την βελτίωση χοίρων. Η αναπαραγωγή γίνεται με κάπρο (αρσενικό), με φυσική οχεία, σε ζώα της προηγούμενης μονάδας ή επιλεγμένα δικά μας.

Χοιρινό (ημιελεύθερης βοσκής)

Τα χοιρινά μας αφήνονται να βόσκουν και σε ελεγχόμενο περιβάλλον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ζώα μας επίσης διαβιούν και διατρέφονται σε περιβάλλον που τους εξασφαλίζει:

  • Δυνατότητα κίνησης
  • Φυσικό φωτισμό (ήλιο)
  • Διατροφή που βασίζεται σε φυσικά αγροτικά προϊόντα
  • Ανάπτυξη που ακολουθεί την φυσική χρονική της πορεία

Τα χοιρινά μας σφάζονται σε ηλικία 5-6 μηνών έχοντας με όλα τα παραπάνω εξασφαλίσει άριστα διατροφικά και γευστικά χαρακτηριστικά.

Στο πιο πάνω διάγραμμα φαίνονται τα διάφορα μέρη του χοιρινού κρέατος, κάνοντας κλικ στα τμήματα θα μάθετε περισσότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και γιατί πρέπει να επιλέξετε το συγκεκριμένο τμήμα.